כעס וחוסר יצירה

יש כאן הנחת עבודה שהכעס לא מתחיל מסיבה חיצונית. שיש לו יסוד או סיבה קודמת וזה כבר זיהוי מפתיע.

כבוד חיצוני ופנימי

השאלה היא לא אם האדם רוצה כבוד או לא. הכבוד הוא צורך קיומי ולכן ברור שהאדם רודף אחריו. השאלה הגדולה באמת היא: אחרי איזה כבוד אתה רודף??

החופש הטוב והחופש הרע

מי קבע את הקביעה המוחלטת שאיך שאנחנו מניפים את דגל החופש – זה סימן טוב? או יותר לעומק – מה בעצם כל-כך טוב בחופש?

שנאת חינם חיובית

הרב קוק קורא לנו להסתכל באופן פנימי יותר על ויכוחים ומריבות בין בני אדם, במיוחד מחלוקות בענייני הדעות.

קצת ענווה לא תזיק

מה זאת ‘ענווה’? הרבה פעמים זו תכונה שנתפסת אצלנו כשתיקה וצניעות מכווצת. האומנם?