העולם מבקש את הגלוי

העולם מבקש את הגלוי. הגלוי ברור ולא מורכב, לא דורש ממך שום דבר. אך איפה מונח באמת הסיפור האמיתי?